Kinder- en jeugdpsychiatriepsychiatrie

Voor het UMCU heb ik maanden lang het dagelijks leven op een afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen volgen. Het naar school gaan en volgen van therapie. Het samen leven met elkaar en met de verpleging. Er wordt plezier gemaakt en geruzied. Kinderen met wie het goed gaat gaan met ontslag, anderen komen daarvoor in de plaats. Het wel en wee van de bewoners en de dynamiek van hoe het er aan toe gaat in zo’n bijzondere omgeving heb ik kunnen vastleggen en publiceren in het boek Vosseveld, zorg voor kwetsbare kinderen.