doopritueel

Aan de oevers van de Lek zijn enkele Aramees sprekende Mandaeeërs bezig met een doopritueel. Mandaeeërs zijn aanhangers van een oude godsdienst die voornamelijk in het grensgebied van Irak en Iran leven. Ze worden in hun bestaan bedreigt door de daar levende Moslim meerderheid. Ze zijn voornamelijk aanhangers van Johannes de Doper. Vandaar dat het doopritueel een centrale rol inneemt in de beleving van hun geloof.